top of page

Registrácia

 

Prihlásenie na beh Devínsky ríbezlák:

Na náš májový beh sa bude dať prihlásiť od 29. júla 2020 (20:00 hod.) do 12. novembra 2020 do 12:00 hod. alebo do naplnenia limitu 120 miest (následne registrácia náhradníkov). Pre prihlásenie je treba použiť Prihlasovací formulár, ktorého link nájdete nižšie. 

 

 

 

Predpoklad pre účasť:

Predpokladom na účasť je vek minimálne 18 rokov, prihlásenie sa cez Prihlasovací formulár, uhradenie štartovného a absolvovanie prezentácie pri Športovom centre Dúbravka v deň podujatia v určenom čase.

Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovania registrácie.

Štartovné:

Minimálny štartovný príspevok je 10 EUR za jedného bežca. Informácie o spôsobe jeho úhrady dostanú prihlásení bežci prostredníctvom e-mailu.

Storno účasti:

Registrácie neznamená predbežnú rezerváciu miesta. Prihláška je záväzná. V prípade, že by ste chceli zrušiť svoju účasť, je potrebné tak urobiť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu behribezlak@gmail.com najneskôr do 12. novembra 2020 do 12:00 hod.

UPOZORNENIE: Dve neúčasti osoby na pretekoch Cross polmaratón Devínsky ríbezlák organizovaných o.z. Turistický Klub Filozof neohlásené aspoň jeden deň pred dátumom pretekov (týka sa to zaregistrovaných účastníkov) spojené s neuhradením príspevku na podujatie na základe výzvy od organizátorov (po pretekoch) znamenajú stratu možnosti registrácie na tieto preteky.

bottom of page